top of page

AFDRUK

Viavisual GmbH
Zeppelinstrasse 10
79331 Teningen

Telefoon: 076639427329
E-mail: system@viavisual.de

Vertegenwoordigd door:
Directeur Michiel Hettinga

Inschrijving registreren:
Ingeschreven in het handelsregister.
Inschrijven rechtbank: Kleve
Registratienummer: 116/5721/2905

BTW-nummer:
Btw-identificatienummer volgens §27a btw-wet:
DE297334373

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: SIGNAL IDUNA GRUPPE 44121 Dortmund

Toepassingsgebied: wereldwijd

Let op in overeenstemming met de regeling voor online geschillenbeslechting

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr . Onze e-mail is: system@viavisual.de

We willen er echter op wijzen dat we niet bereid zijn om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese online platform voor geschillenbeslechting. Gebruik ons ​​e-mailadres en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

Opmerking in overeenstemming met de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Waarschuwing over inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van het gratis en vrij toegankelijke journalistieke advies en nieuws dat wordt verstrekt. Met naam aangeduide bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder, voor zover de aanbieder niet de wil heeft om wettelijk gebonden te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst tot stand werden gebracht, controleerde de provider de inhoud van derden op juridische overtredingen. Destijds waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als de zijne overneemt. Een constante controle van de externe links is voor de aanbieder niet redelijk zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Als we echter kennis nemen van juridische overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrecht en aanverwante auteursrechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gekenmerkt. Het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde paragrafen, wordt hier nadrukkelijk op gewezen. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.

Bron: afdrukvoorbeeld van JuraForum.de

bottom of page