top of page

PRIVACY

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is:

Viavisual GmbH

Zeppelinstrasse 10, 79331 Teningen Nimburg, Duitsland

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (artikel 15 AVG),

  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),

  • Verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 17 AVG),

  • Beperking van de gegevensverwerking als het ons nog niet is toegestaan ​​om uw gegevens te verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (artikel 18 AVG),

  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (artikel 21 AVG) en

  • Overdraagbaarheid van gegevens, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, bijv. B. aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de federale staat van uw woonplaats of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Contact Formulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Om dit te doen, is het nodig om een ​​geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel.

Legale basis:

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Door het contactformulier in te vullen, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt voor informatie over een aanbieding, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen contractverwerkers zijn.

Opslagperiode:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie is, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens HGB en verwijderen we uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en internet zullen dan verdere gerelateerde diensten worden verleend.

Legale basis:

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van de toestemming van de gebruiker (art. 6 par. 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende contract voor orderverwerking met Google gesloten.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: Browser add- aan om Google Analytics te deactiveren .

Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken . Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hiermee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens voor deze website en voor deze browser verzamelt, zolang de cookie in uw browser blijft staan.

Profilering:

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van de websitebezoekers worden geëvalueerd en de interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Ingesloten YouTube-video's

Type en doel van de verwerking:

We embedden YouTube-video's op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube" genoemd). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie over gebruikersgedrag verzamelen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen ( https: // policies.google.com/privacy ). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

Door YouTube op te roepen, wordt automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.

Bewaartermijn en intrekking van toestemming:

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Sociale plug-ins

Type en doel van de verwerking:

Op onze website worden sociale plug-ins van de onderstaande providers gebruikt. U herkent de plug-ins aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Via deze plug-ins kan informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de serviceprovider worden gestuurd en door de operator worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider met een 2-klik-oplossing. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen wanneer de plug-in is geactiveerd, wordt het verzamelen van informatie en de verzending ervan naar de serviceprovider geactiveerd. We verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet worden aangenomen dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand komt en dat in ieder geval het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt geregistreerd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider om erachter te komen welke specifieke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook u als bezoeker van een specifieke pagina identificeren.

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

Google AdWords

Type en doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Indien u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG).

Ontvanger:

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, overgedragen aan Google in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Opslagperiode:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van de "googleleadservices.com" worden geblokkeerd. ”Domein.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen, zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in uw browser heeft verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Bepaling verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

Wijzigingen in onze gegevensbeschermingsregels

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

system@viavisual.de

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (Versie # 2019-04-10).

bottom of page